SOSO Conpas

Aanmeldformulier ouder/verzorger/leerling

Akkoord gezaghebbende(n)

Wanneer u het aanmeldformulier verzendt worden alle (persoons)gegevens die hierop zijn ingevuld opgeslagen in ons (geautomatiseerd) gegevensbestand. Indien u geen toestemming van de gezaghebbende of meerderjarige leerling heeft m.b.t. de aanmelding en daartoe het overdragen van (persoons)gegevens, is het niet mogelijk een digitale aanmelding te doen. U kunt wel telefonisch contact met ons Kantoor opnemen via 070-3122887 om uw vraag anoniem voor te leggen. Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met (persoons)gegevens is te vinden in het privacyreglement op onze website.